Naše vize

 

JSME WEBOVÝ PORTÁL NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY, ROZVOJE KOMUNITNÍHO ŽIVOTA, SOUŽITÍ A VZÁJEMNOSTI...

... jsme zaměřeni na region Orlické hory a podhůří...

 

Není nás mnoho, ale i přesto jsme se rozhodli, že jdeme odhodlaně do toho. Záleží nám totiž na tom, kde a jakým způsobem žijeme, a nechceme nic nechat na pospas iracionální náhodě chamtivé "neviditelné ruky trhu", která ve všech oblastech lidského života zkrátka nemusí být tak úplně užitečná. Chceme žít dobře, poctivě, v součinnosti s ostatními a především s ohledem na budoucí generace...

 

Naše (ne)skromné cíle jsou:

 

1) CHCEME PODPOŘIT KOLOBĚH REGIONÁLNÍ EKONOMIKY. Nejsme žádní fanatici a víme, že lokální ekonomika je především o hledání rovnováhy mezi lokálním a globálním. Ovšem v této chvíli se nacházíme ve velmi nerovnovážném stavu, kdy peníze z regionů doslova mizí v nenasytných chřtánech velkých nadnárodních firem. Chceme se pokusit o to, aby tomu tak bylo čím dál tím méně alespoň v našem regionu - v Orlických horách a podhůří. Chceme, aby utracené peníze zůstávaly zde a mohly sloužit zejména místním lidem, a tím pádem také rozvoji zdejšího regionu. Rádi bychom toho docílili mimo jiné podporou místních výrobců potravin, řemeslného zboží a zemědělců (např. skrze náš e-shop s lokálními produkty).

2) ZÁROVEŇ BYCHOM RÁDI PODPOŘILI AKTIVITU MÍSTNÍCH LIDÍ a vštěpili jim myšlenku, že nejsou bezmocní. Vědomou podporou lokální ekonomiky totiž nepodporují pouze ostatní, u nichž nakupují, ale v konečném důsledku také sebe a své bezprostřední okolí, v němž žijí a s nímž cítí sounáležitost. Chceme tedy v místních lidech opět zažehnout sebevědomí a vědomí vlastní důležitosti, tolik podstatné pro jakoukoliv občanskou aktivitu, a tedy i změnu nespravedlivých poměrů. Této vize chceme docílit sekcí Podpoř projekt nebo podporou místních aktivních lidí - víc info zde.

3) NENÍ NÁM LHOSTEJNÁ ANI EKOLOGIE A OTÁZKY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI, které s podporou lokální ekonomiky velmi úzce souvisejí. Nač máme planetu neúměrně zatěžovat nadměrnou dopravou, chemií, zplodinami a výfukovými plyny, abychom dováželi potraviny z dalekých zemí, když dobré, čerstvé a kvalitní jídlo nám roste přímo pod nohama? K čemu anonymně drancovat cizí zdroje a způsobovat mnohdy nenávratné ekologické katastrofy způsobené příliš extenzivním zemědělstvím, když nás bez problémů dokáže uživit náš vlastní region?

4) JDE NÁM TAKÉ O KOMUNITNÍ SOUNÁLEŽITOST A VZÁJEMNOST, tedy o to, abychom znovu vybudovali porušenou důvěru mezi lidmi a podpořili jejich sounáležitost - s lidmi okolo, ale i s vlastním regionem. Bariéry kdysi mocně propagovaného kapitalismu, nedůvěry a všudypřítomného individualismu lze narušit už pouze tím, že začneme důvěřovat místním lidem a jejich práci, kterou ohodnotíme například naším nákupem, nebo si společně s vícero sousedy ugrilujeme maso či upečeme chleba. Lze to však i cestou propagace družstevní spolupráce, která se bohužel hojně zdiskreditovala státními zásahy a plánováním seshora v období komunismu, a přitom u nás tolik kvetla a všem zúčastněným prospívala například za první republiky.

5) V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ MYSLÍME I NA BUDOUCÍ GENERACE, a tak bychom se také rádi podíleli na tom, abychom jednou našim potomkům dokázali předat životní prostor našeho regionu a podmínky života v něm ve stavu, který je pro život stále ještě příznivý. Je téměř nepochopitelné, proč se dnes mnoho lidí ke všemu a všem chová iracionálně stylem „po nás potopa“.

 

Naše vize úzce navazuje na tyto principy lokální ekonomiky, které byly ustanoveny v kolektivu odborníků i laiků v září 2013 na konferenci lokální ekonomiky ve Varnsdorfu.