Obchodní podmínky

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ SKRZE E-SHOP

 

Kdo jsou naši zákazníci:

Našimi zákazníky jsou pouze naši členové spolku, tedy zejména obyvatelé regionu Orlických hor a podhůří, kterým zboží vydáváme v našem výdejním místě v Žamberku (České armády 1400, 564 01 Žamberk; vchod ve dvoře). Tito zákazníci (členové) si zboží poté již distribuují mezi sebou 1 x za 14 dní. Pro více informaci ke členství klikněte zde

Doprava a platba:

- Pouze osobní převzetí v našem výdejním místě (České armády 1400, 564 01 Žamberk; ve dvoře). Rádi vás však propojíme s někým z vašeho okolí, kdo je členem našeho spolku a pravidelně od nás zboží odebírá.

- Platba je možná pouze převodem na účet (číslo bankovního účtu vám zašleme spolu s potvrzením objednávky).

Podmínky pro objednání:

Objednávat u nás mohou pouze členové spolku (více info o členství zde), a to vždy do sudého čtvrtku do 8 hodin rána, aby bylo možné si následující lichý týden ve středu zboží v Žamberku vyzvednout (vyzvedávání je možné pouze 1 x za 14 dní ve středu od 14 do 18 hodin).

Informace k bezobalovému zboží:

Jestliže objednáváte některé zboží bezobalově, prosíme o připravení si (a dodání na výdejní místo v Žamberku) vlastních obalů, tašek, sklenic a jiných nádob označených jménem - není to podmínka, ale v tom případe počítejte s "ekologickým příplatkem" za sáček 5 Kč (malý) nebo 10 Kč (velký) a nákupní tašku nebo bedýnku 10 Kč. Neplatí pro vaši první až třetí objednávku, kdy vám sáčky ani tašky/bedýnky nezpoplatníme. V ostatních ne-bezobalových případech (tj. u lokálního zboží), pokud je to jen trochu možné, prosíme o vaše vlastní podepsané tašky/ krabice na objednávky a vaše vlastní sáčky na pečivo a zeleninu, které dopravíte na výdejní místo. Není to opět podmínkou - papírový sáček na pečivo, případně zeleninu bude vždy zdarma.

Dotazy na objednávky:

Tel.: +420 774 293 850

E-mail: info@zijemespolu.cz

Prosíme, pozor! Všechny objednávky učiněné prostřednictvím e-shopu jsou pokládány za závazné. Objednávku lze zrušit pouze v případě jejího stornování do sudého čtvrtku do 8:00. V případě pozdějšího zrušení musí člen spolku objednávku odebrat/ zaplatit.

 

 PODMÍNKY PRO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ NA E-SHOPU

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu na portále www.zijemespolu.cz, konkrétně v jeho internetovém obchodě www.zijemespolu.cz/shop.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi spolkem Žijeme spolu v Orlických horách, z.s. na jedné straně a členem spolku na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.zijemespolu.cz/shop jsou závazné. Odesláním objednávky člen spolku stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito podmínkami jakož i reklamačním řádem.

2. K objednání člen spolku vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Místem dodání zboží je vždy pouze výdejní místo v Žamberku.

4. Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně spolku či člena spolku, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

3. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, včetně DPH. Celkovou cenu za objednané zboží má člen spolku možnost vidět vždy ještě před odesláním své objednávky.

4. Náklady na doručení:

Náklady na doručení jsou nulové, jelkož zboží je možné převzít pouze na výdejním místě v Žamberku.

5. Způsob platby:

Platba se realizuje zatím pouze bankovním převodem.

6. Dodací podmínky

Objednávat u nás mohou pouze členové spolku (více info o členství zde), a to vždy do sudého čtvrtku do 8 hodin rána, aby bylo možné si následující lichý týden ve středu zboží v Žamberku vyzvednout (vyzvedávání je možné pouze 1 x za 14 dní ve středu).

Pokud je u zboží napsáno "není skladem", je zboží momentálně vyprodané a nemůžeme vám jej dodat (na dostupnost se případně informujte e-mailem). Ve výjimečných případech, kdy zboží nelze odeslat podle výše uvedených podmínek, je člen spolku na tuto skutečnost upozorněn na úvodní stránce webových stránek, popřípadě e-mailem.

Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy člen spolku objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude jej neprodleně kontaktovat.

7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

1) Spolek Žijeme spolu v Orlických horách, z.s. neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Tento spolek rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny členem spolku, a to např. při prodlení s převzetím zboží.

2) Pokud je reklamace oprávněná, informuje spolek Žijeme spolu v Orlických horách, z.s. člena téhož spolku o možnosti dodání náhradního zboží s následující dodávkou, o možnosti vrácení peněz za nedodané zboží na bankovní účet člena spolku, o vrácení peněz hotově anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

3) Jestliže člen spolku zruší objednávku, je povinen uhradit spolku Žijeme spolu v Orlických horách, z.s.smluvní pokutu jako paušální náhradu škody za porušení povinnosti převzít objednané zboží, a to ve výši rovnající se ceně objednávky. Toto neplatí, pokud člen spolku zruší objednávku nebo její část do sudého čtvrtku do 8:00. V případě pozdějšího zrušení musí člen spolku objednávku odebrat/ zaplatit.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

b) Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zijemespolu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

c) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

d) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Ochrana osobních údajů

Informace o členech spolku (obsažené v objednávce) jsou vždy uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“).

 

10. Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách tohoto portálu, v den odeslání elektronické objednávky členem spolku, který je bez výhrad přijímá.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY (PODPOŘ PROJEKT)

 

Obchodní podmínky se řídí aktuálně platnými obchodními podmínkami společnosti Hithit s.r.o.
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY (PLACENÁ INZERCE)

 

1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu na portále www.zijemespolu.cz, konkrétně v jeho sekci www.zijemespolu.cz/inzerce.

2. Sekce "Inzerce" slouží k inzerování v rámci regionu Orlických hor a podhůří. Do inzerce lze přidávat inzeráty do kategorií, které jsou uvedeny v levém vertikálním menu (např. Výměnný obchod, Daruji, Cestování apod.). Portál v sekci "Inzerce" umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé ovšem nesmějí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádějí registrovaně, nebo ne). Zboží lze inzerovat pouze zcela konkrétně, tzn. např. realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům,…), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Pro tento účel slouží náš "Katalog firem".

3. Na portále je zakázána taktéž inzerce: webové stránky a loga firmy, Multilevel (MLM) a provizních systémů; emailingu a jiných bezpracných výdělků; prací, jejichž podmínkou je poplatek předem; půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení; kopírování disket, CD, DVD; firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci Služby); opakované inzerce stále stejného nového zboží; pohonných hmot, livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí; zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku); padělků, kopií, napodobenin; chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů apod.; dokladů a technických průkazů; výkupů; erotických inzerátů, erotických pomůcek; e-knih; půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení; léků a potravinových doplňků; bitcoinů a ltecoinů; cigaret, e-cigaret, tabáku a alkoholu a pochybných a nic neříkajících inzerátů typu "Vydělejte spousty peněz".

4. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

5. Inzerát můžete buď přidat jako neplacený (obyčejný), který je platný po dobu 90 dní a poté se automaticky smaže, nebo placený, a tedy zvýhodněný přednostním výpisem. V tom případě lze využít možnosti "přidat TOP inzerát za 90 Kč" nebo "přidat TOP inzerát za 190 Kč", odeslat objednávku, zaplatit převodem na účet provozovatele, který bude napsán v potvrzovacím e-mailu, a počkat na schválení inzerátu. Ceny jsou následující:

190 Kč/ týden - přednostní výpis na první straně katalogu, ve své kategorii i ve své podkategorii
90 Kč/ týden - přednostní výpis ve své kategorii a podkategorii (např. Nábytek a Nábytek - Nabídka)

Po týdnu se topované inzeráty automaticky změní na obyčejné a budou mít platnost ještě dalších 90 dní.

Provozovatel má povinnost do 24 hodin po připsání částky na jeho účet topovaný inzerát zveřejnit.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce na portálu Žijeme spolu v Orlických horách nebo dobrými mravy. Provozovatel má rovněž právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu.

7. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu jednoho měsíce. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Vložený topovaný inzerát bude zveřejněn po dobu jednoho týdne, poté bude automaticky vymazán.

8. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám (ve svém profilovém účtu v sekci "moje inzeráty").

9. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Provozovatel také nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. Provozovatel rovněž neodpovídá za činnost uživatelů služeb portálu Žijeme spolu v Orlických horách ani za způsob, jakým tyto služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb portálu v sekci "Inzerce" uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby portálu v sekci "Inzerce" upravovat nebo inovovat.

11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY (PLACENÁ REGISTRACE FIREM)

 

1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu na portále www.zijemespolu.cz, konkrétně v jeho sekci www.zijemespolu.cz/firmy.

2. Sekce "Katalog firem" slouží ke zviditelnění firem v rámci regionu Orlických hor a podhůří. Do katalogu lze přidávat firmy do kategorií, které jsou uvedeny v levém vertikálním menu (např. Pohostinství, Řemesla, Služby apod.).

3. Provozovatel tohoto portálu nezodpovídá za obsah uvedený v rámci registrace firmy.

4. Firma se může registrovat pouze v českém jazyce.

5. Firmu můžete buď přidat jako neplacený zápis, nebo placený, a tedy zvýhodněný přednostním výpisem. V tom případě lze využít možnosti "TOPovat firmu za 90 Kč" nebo "TOPovat firmu za 390 Kč" ve vašem firemním profilu, odeslat objednávku, zaplatit převodem na náš účet, který bude napsán v potvrzovacím e-mailu, a počkat na schválení přednostního výpisu. Ceny jsou následující:

390 Kč/ 90 dní - přednostní výpis na první straně katalogu, ve své kategorii i ve své podkategorii
90 Kč/ 90 dní - přednostní výpis v rámci své podkategorie (např. Čalounictví)

Provozovatel má povinnost do 24 hodin po připsání částky na jeho účet topovaný inzerát zveřejnit.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v registraci firmy, firmu vůbec nezveřejnit, případně firmu úplně odstranit z katalogu, bude-li její zápis v rozporu s platnými zákony České republiky, obchodními podmínkami placené registrace firem na portálu Žijeme spolu v Orlických horách nebo dobrými mravy. Provozovatel má rovněž právo smazat registraci firmy, pokud je firma vložena do nesprávné sekce s ohledem na zaměření firmy.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít svou firmu z katalogu odstranit z přednostního výpisu před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit oznámením na e-mail info@zijemespolu.cz.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v katalogu firem, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. Provozovatel rovněž neodpovídá za případné zneužití služeb portálu v sekci "Katalog firem" uživateli či třetími osobami.

9. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby portálu v sekci "Katalog firem" upravovat nebo inovovat.

10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 

V Záchlumí dne 7. 6. 2018