Podpora Vašich projektů

 

AKTUALITY NAJDETE ZDE

 

Jestliže máte v plánu nějaký komerční i nekomerční projekt a nedostává se Vám na něj financí nebo již nějaký projekt rozjíždíte, možná Vás bude zajímat následující:
 

 • podpora skrze naši sekci Podpoř projekt
 • podpora skrze Nadaci Via
 • podpora skrze Místní akční skupinu (MAS)

 

PODPOŘ PROJEKT:

 

 

 • Jedná se o projekty komerční (kreativní či regionálně přínosné) i neziskové, na něž se získávají finanční prostředky skrze tzv. crowdfunding.
 • Jak to všechno funguje, naleznete zde. Obchodní podmínky najdete zde.
 • Jestliže máte zájem o to, aby i Váš projekt byl u nás v sekci Podpoř projekt a na stránkách Hithit vystaven, stačí náš kontaktovat na e-mailu info@zijemespolu.cz - rádi vám s projektem pomůžeme.

 

NADACE VIA:

 

 

 • Peníze na Váš projekt můžete získat také skrze Nadaci Via, která se soustředí mimo jiné i na podporu projektů týkajících se komunitního života. Nadace Via spolupracuje se skupinami aktivních lidí, kteří společně zlepšují život ve svém okolí: proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Ještě důležitější je, že se lidé učí spolupracovat, starat se o společný prostor a tvoří nové vztahy. Takové lidi Nadace Via podporuje také konzultacemi šitými na míru, zapojením odborníků, grantovou pomocí a vzděláváním. Tyto skupiny lidí vyhledává, vzájemně propojuje a provází.
 • Jestliže máte zájem o to, aby i Váš projekt byl podpořen skrze Nadaci Via, stačí náš kontaktovat na e-mailu info@zijemespolu.cz.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS):

 

 • Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.
 • V Česku existuje Národní síť Místních akčních skupin ČR. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR) byla založena začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV). U nás v regionu Orlických hor a podhůří fungují zejména tyto Místní akční skupiny: MAS Orlicko, MAS Pohoda venkova, MAS Splav a MAS Nad Orlicí.
 • Zde, zde , zde a zde naleznete jednotlivé výzvy Místních akčních skupin, prostřednictvím kterých budete moci předkládat své žádosti o dotaci v programovém období 2014-2020.
 • Jestliže máte zájem o to, aby i Váš projekt byl podpořen skrze jednu z Místních akčních skupin, stačí náš kontaktovat na e-mailu info@zijemespolu.cz. Případně pravidelně sledujte naší FB skupinu, kde jednotlivé výzvy pravidelně zveřejňujeme.

 

AKTUALITY NAJDETE ZDE