Inspirace odjinud - spolkový obchod Obživa

Publikováno: 
15.10.2018
Rubrika: 

V poslední době nás zaujalo, že v Praze postupně vzniká naprosto nezávisle podobný projekt jako je ten náš - spolkový obchod Obživa. Bude fungovat malinko jinak, přesto principy jsou velmi podobné - férový obchod založený na osobních vazbách a vzájemnosti a trvalé udržitelnosti...

Jak asi víte nebo tušíte, u nás to všechno funguje tak, že jsme spolkem, který poskytuje své služby našim členům, pro něž spravujeme e-shop, kde si mohou jednou za 14 dní potraviny a další lokální zboží nakoupit mnohem levněji, než je to běžné. Vše díky tomu, že na počátku nám přispějí jednorázový členský poplatek (více zde), který pokryje další provozní náklady. K tomu od 1. října 2018 přibyl také náš kamenný obchůdek na náměstí v Žamberku (vedle cukrárny), jehož hlavním účelem je dostupnost lokálních a zdravých potravin směrem k dalším lidem, ale také informovanost veřejnosti o lokální ekonomice a její potřebnosti. Proto nás více než zaujalo, že postupně se myšlenka lokálnosti a vzájemnosti šíří jako lavina i jinde...a to zcela nezávisle, ,tedy aniž byhcom o sobě vzájemně věděli :-) A tak vám představujeme spolek a spolkový obchod Obživa (zdroj: https://obziva.cz/dokumenty/):

Smyslem Spolku živá obŽIVA je propojit obživující (ekologické zemědělce a producenty biopotravin) na straně jedné, s obživovanými (jedlíky) na straně druhé a podporovat jejich vzájemný vztah a vztah k půdě, krajině a všemu živému.

Úkolem Spolku živá obŽIVA je zejména:

  • usnadnit svým členům přístup k jídlu původem z ekologického zemědělství prostřednictvím spolkového odběrného místa, tzv. Obživy
  • prohlubovat důvěru ve značku BIO a v principy ekologického zemědělství
  • budovat vztah mezi obživovanými a obživujícími a vztah k Zemi
  • poskytovat svým členům a veřejnosti environmentální vzdělávání

Spolek jako takový, je neziskový podnik, ve kterém budou všichni členové společně rozhodovat o jeho fungování a zároveň se podílet na jeho provozu.

Podporujeme, aby obživovaní a obživující měli mezi sebou osobní vztah založený na vzájemné důvěře a spolupráci. Lokální produkty ekologického zemědělství se tak stanou dostupné širšímu okruhu lidí, za férové ceny. Prostředkem k naplnění tohoto cíle bude spolkové odběrné místo tzv. Obživa, která bude zároveň sloužit jakokomunitní a vzdělávací centrum.

Obživa bude, na rozdíl od běžného obchodu se zdravou výživou, společným podnikem všech členů spolku. Každý tak ponese podíl na povinnostech a nákladech spojených s jeho provozem a zároveň bude moci využívat všech výhod, které společné odběry a úzká spolupráce s ekologickými zemědělci a producenty biopotravin přináší. Spíše než k „bedýnkovým“ systémům, které fungují čistě na vztahu dodavatel – odběratel a jakýkoli další rozměr zde chybí, by se dala Obživa přirovnat ke KPZ (komunitou podporovanému zemědělství). Tento koncept ale v Obživě přechází na podstatně větší množství druhů jídla, odběratelů a dodavatelů. V ideálním případě by měla Obživa obsáhnout kompletní sortiment zboží a stát se tak alternativou supermarketu. V Obživě budou k dispozici výhradně biopotraviny, přednostně od lokálníchdodavatelů, pokud možno bezobalovým způsobem. Chceme, aby co nejvíce lidí mělo přístup k lokálnímu zboží a jídlu pěstovaného, zpracovaného a distribuovaného udržitelným způsobem. Kde to půjde se budeme snažit spolupracovat přímo se zemědělci, což bude mít pozitivní efekt i na výslednou cenu pro odebírající členy.

 

Video (úžasné a srozumitelné):

 

 

Autor: 
E-liska
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 x hlasováno)