Kdo tahá za nitky světa?

Publikováno: 
8.2.2018
Rubrika: 

Znáte to. Dlouho, předlouho k Vám chodí informace: ten jednou řekne něco, tamten za delší či kratší dobu řekne tamhleto, v televizi nebo v novinách se o tom také dočítáte. Mluvíte o tom s kamarádkami. A co? No nic. Pořád nic... A pak si jednoho krásného dne přečtete například nějaký nevinný článek, který na vás vybafne na Facebooku a najednou je vám to jasné! Bingo! Heuréka! No a něco podobného se stalo i mně v souvislosti se světem, v němž žijeme. Od té doby už není nic, jako bývalo dříve...

Možná se vám zdá název článku malinko přitažený za vlasy, ale tuhle otázku si bohužel sem tam klade každý z nás. Někdo více otevřeně, někdo v ústraní své duše. Také si ji občas položím a čím dál tím více zjišťuji, že je na ni poměrně jednoduchá odpověď. Prošla jsem si samozřejmě stádiem, kdy můj svět nedosahoval dál, než za hranice, které mi vytyčili mí rodiče. To oni pro mne byli vším, celým světem a ve svém věku jsem neměla potřebu se ptát, jestli je ještě něco za tím vším, než co mi jsou schopní poskytnout oni nebo mí nejbližší. Když to konečně přišlo a já se začala ptát (myslím, že tímto obdobím si musí projít každé dítě, aby se stalo dospělím - říká se mu puberta), přišla jsem na něco takového jako je Bůh. Dalším stádiem pravděpodobně byla tak trošku stejně slepá víra v to, že za tím je jakási anonymní společnost. Hned nato jsem se ptala sama sebe, zda tím Bohem nejsem náhodou já a já tedy nejsem strůjcem svého osudu a všeho, co se děje (dokonce jsem na chvíli propadla pokušení solipsismu aneb myšlenky, že existuje pouze mé vědomí a ostatní jsou jen jeho projekcí). Prošla jsem si i tzv. kapitalistickým obdobím, kdy vládu nad světem převzaly peníze. Toto všechno do jisté doby zaměstnávalo mou neposednou mysl, která stále neměla dost a kladla si spoustu otázek, které dál a dál rozrušovaly pokojnou jistotu mého vlastního světa. Dokonce jsem v jeden čas věřila, že za vším stojí pár mocných a vyvolených (ano, ano - známé konspirační teorie), kteří tahají za šňůrky všeho a naším úkolem je pouze se slepě podřídit a smířit se s rolí obětních beránků a najít si v tomto trpitelském postavení své místo pod sluncem. Ale jakým slunce? Elita nikdy není a nikdy nebyla žádným skutečným sluncem, jí nikdy nešlo o blaho všech. 

A tak znovu vyvstává otázka? Kdo tahá za ty pomyslné nitky, komu jde o blaho všech? No přece nám všem! Ale kdo jsme "my", kterým o toto blaho a štěstí, lásku, svobodu a mír skutečně běží? No přece společnost. A kdo je to společnost? Je společností to, co v přítomném okamžiku zažíváme? Kde můžeme tu společnost vidět? Kde je? Ale dost již otázek... Ano, onou hybnou silou jsme skutečně pouze MY - my jakožto společnost, my jakožto jednotlivec, my jakožto Bůh. Není to přece jedno a to samé? Nemá tedy náboženství, sociologie a další vědy pravdu, když Bůh, peníze, my, já i cokoliv jiného hýbě světem? Ano, ale pouze částečnou. Protože ta celková pravda se skrývá pouze v tom jediném - pochopit, že není žádné my, žádné oni, žádné já, dokonce ani žáden Bůh Židů, Bůh muslimů, Bůh křesťanů. Všechno je pouze jedno a všechno k tomuto jednu (ať to jedno nazveme jakkoliv - já, Bůh, láska, štěstí, společnost, peníze) směřuje. A na této základní úrovni, v rovině "nerozlišeného jedna" nemá smysl klást si otázky, na této rovině víme, že panuje naprostá shoda a žádné otázky de facto postrádají smysl... 

Možná jste si právě ovšem položili otázku, zda jsem se náhodou nezbláznila nebo nepíši toto vše pod jakýmsi nepatřičným vlivem nějaké drogy a že jako kam tím vším jako směřuji. Ať už si však myslíte cokoliv, směřuji pouze k jedinému - a to odpovědi na otázku, kdo hýbě tímto světem a kdo tedy může tento svět rozhýbat tím správným směrem. Možná vás zklamu, ale nyní odpovím možná úplně jinak, než jste si představovali. Ony jsou totiž pouze dva "tvůrci naší reality". Tou jednou je systém. A tou druhou Bůh (tedy synonymum pro jedno, pro nás, pro já, pro Tebe, pro něho a klidně i pro vědomí).

Jestliže necháme naše životy řídit oním "slepým systémem", je to naše rozhodnutí a nikomu za to nemůžeme dávat vinu. Jestliže se rozhodneme pro volbu číslo dvě: Bingo! Heuréka - můžete tedy volit, jednat, hýbat... Třeba právě naší malou lokální ekonomikou, naším malým světem rodin a příbuzenských vztahů, sebou samým, výchovou svého dítěte... skutečně a zcela vědomě a svobodně hýbat. Podmínkou je snad jen vědomí toho, že oním hybatelem není nikdo "nad", ale někdo v "nás", uvnitř nás...je to Bůh, jsme to my, jsem to já... Ovšem doporučuji začít od sebe, třeba tady: https://www.tomashajzler.com/akce/najdete-svuj-dulek (ale i klidně jen tím, že si sednete a začnete meditovat nebo se začnete ptát, jak to udělat, abychom tento život prožili v co nejvyšší míře štěstí - to vás skutečně nestojí ani halíř :-) ).

A kdo už začal a je na cestě, doporučuji třeba tyhle zajímavé přednášky: https://www.tomashajzler.com/akce/demystifikace-matrixu  Jejich společným jmenovatelem je tzv. exkurze do budoucnosti. Tedy de facto fungování naší společnosti, které je postavené na spolupráci a solidaritě a je spravedlnější, prospěšnější a radostnější pro většinu. Lidé, firmy, společenství a projekty, které takto žijí, totiž skutečně existují. A právě s těmito lidmi se můžete potkat, popovídat si a vyslechnout si jejich zajímavé životní příběhy...

P.S. Navrhuji, aby něco podobného probíhalo i u nás v Orlických horách. Vzájemně se inspirovat! Protože každý z nás v sobě skrývá poklad, který může předat ostatním a tím společně přispět k většímu uvědomění a poté následně ke změně světa, tedy nás všech, Boha, jedna, Tebe a mne... Do jisté míry už něco takového u nás probíhá, mrk zde: http://www.zijemespolu.cz/inzerce/setkavani-v-zamberku-u-kance (připojte se! :-) ).

 

Autor: 
E-liska
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 x hlasováno)