Kulturní kreativci mění svět

Publikováno: 
23.6.2017
Rubrika: 

Už jste někdy slyšeli o tzv. kulturně kreativních lidech? Ne, nejedná se o žádnou sektu ani o žádné jiné sdružení lidí. Kulturně kreativní jsou všichni ti, komu není jedno, jaký je dnešní stav planety a duchovní stránky lidí a snaží se jakkoliv, byťi malou změnou a malým zdánlivě nevýznamným činem přispět k tomu, aby se nám tady jednou žilo o mnoho lépe, než je tomu nyní. Svým způsobem jsou to tedy poslové vznikající(?) nové kultury planetární moudrosti... A možná mezi ně patříte nebo budete jednou patřit i Vy :-)

 

„Abyste změnili existující paradigma, nesnažte se měnit ten starý a problematický systém. Vytvořte místo toho nový systém, který učiní ten starý nadbytečným.“

(Buckminster Fuller)

 

O kulturně kreativní hnutí, o kolektivní inteligenci a integrální kulturu se zajímám už nějakou tu dobu. Čím více o tom vím, tím více si uvědomuji, že svět je na cestě k velké transformaci, která sice není tak explicitní jako jiné jevy v naší společnosti a na naší planetě, ale o to více je silná a povznášející jednotlivé vědomí. Je to cesta do nové společnosti, která nebude mít na prvním místě jednotlivé ego, ale štěstí. Pokud Vám to stále ještě nedává smysl a máte pocit, že je to jen snůška dalších blábolů, čtěte dál. Navíc ještě vězte, že i dnešní věda se stále více přiklání k tomu, že skutečné štěstí přichází teprve na trans-personální úrovni, nikoliv tehdy, když jde o blaho jednotlivce a jeho osobní růst a štěstí. Osobním růstem štěstí sice možná začíná, ale ani zdaleka nekončí... Buďme tedy moudří, nejenom chytří (moudrost je kolektivní, chytrost egoistická).

Šance, kterou nabízí vznikající kultura planetární moudrosti, spočívá v tom, že představuje protijed vůči nezvladatelnému strachu, cynismu a  beznaději naší doby. Pokud se snažíme před kolapsem civilizace pouze utéct, budeme své úsilí rozptylovat a prchat všemi směry, podobni mraveništi, do kterého někdo dupl.

Jestliže má lidstvo tuto periodu planetární krize přežít, potřebujeme kolektivní pozitivní obraz budoucnosti, která pracuje pro všechny, takový obraz, jenž nám umožní pracovat jako celek při formování cílů a strategií, které vytvářejí pozitivní budoucnost - nikoli stupidně upadat do válek o zdroje, ekologického kolapsu, epidemií, hladomorů a zhroucení populace. Proto musíme pracovat s pozitivními trendy naší doby a vytvářet budoucnost, která je nejenom udržitelná, ale také moudrá a krásná.

Vznikající planetární moudrá kultura se objevuje právě teď jako nová vrstva za národními a etnickými kulturami. S tím, jak se moderní materialistický způsob života rozpadá, otevírá se prostor pro vznik nové civilizace. Když tyto trendy sledujeme, vidíme mocné hnutí za čistou, zelenou ekonomiku a obnovení přírody. S tím, jak se vlny změn pohybují kulturou, velké množství lidí se dnes shoduje v tom, že moudrá kultura znamená pečovat o všechny děti, nejenom o ty privilegované.  Praktická moudrost rozšiřuje samozřejmý kontext našich každodenních aktivit a organizačních strategií do dlouhodobějších horizontů, širších zájmů a uvědomnělejších a etičtějších způsobů jednání. Znamená to pečovat o náš vnitřní život, o to jak můžeme společně pracovat v organizacích a také o dlouhodobou budoucnost lidstva a planety.  A s tím, jak pravdu této peče vyjadřujeme a sdílíme s ostatními, stává se postupně klíčovou při vytváření autentické moudré kultury.

Kulturně kreativní jsou v populaci nositeli kultury moudrosti. Paul Ray zkoumá jejich hodnoty, životní styly a přesvědčení už pětadvacet let. Tito inovátoři kultury se nacházejí po celé planetě - nejsou do té míry inovátory v technologiích jako v přesvědčeních, světových názorech, hodnotách a způsobech života.  Jsou názorovými vůdci a účastníky ve všech nových sociálních hnutích posledních šedesáti let, kteří se snaží znovu formovat jiné názory, praktiky a přijímat nové životní způsoby.  Jejich zelené hodnoty a zelený životní styl i jejich hodnoty vnitřního rozvoje, psychického a spirituálního, představují klíč pro vznik nové kultury. Nové výzkumy kulturně kreativních v Evropě, Japonsku a USA nám ukazují stejné trendy.

Kultivovaně vyzrávat do moudrého "staršího" neznamená nabývat větší identitu s tím, jak se posuneme do určitého věku. Čas dozrávání znamená vstoupit do vztahu, do nějž jsme rostli dlouhý čas - do vztahu s naším společenstvím, s budoucími generacemi, stejně jako do vztahu s minulými generacemi a s naším vlastním já. Zajímá nás zkoumat, co se děje lidem, kteří se stávají tímto způsobem moudrými a co mohou moudří stařešinové přinést a co už přinášejí vznikající kultuře moudrosti. Pozorujeme, jak se autentická dospělost výrazně posouvá od perspektivy středního věku. Vaše láska se začíná rozšiřovat nejenom na vaše vlastní děti a vnoučata, ale na všechny děti, včetně těch, které se ještě nenarodily. Tento posun vás paradoxně mocně přivádí do momentu přítomnosti. Vaše péče formuje most, který se klene od těch, kteří byli před námi ke generacím, jež přijdou. Může vás přivést ke hluboké reflexi lidského osudu a k vědomí hlubšího smyslu v tomto životě.

Sociologické výzkumy posledních dvaceti pěti let v USA, Evropě i Asii ukázaly, že dnes celosvětově dochází ke globální proměně vědomí a hodnot a ke vzniku nové kultury. Americký sociolog Paul H. Ray, který tuto skutečnost jako první objevil, nazval tuto novou kulturu integrální kulturou a její příslušníky kulturními kreativci; alternativně je v této souvislosti používán pojem "transmodernismus" nebo "planetární kultura moudrosti". Kulturní kreativci představují vedle modernistů a tradicionalistů třetí hlavní skupinu společnosti a podle výzkůmů dnes čítají v zemích Evropy a severní Ameriky kolem 30% populace a jsou tedy druhou nejpočetnější společenskou skupinou. Podle provedených sociologických výzkumů je dnes jejich počet v Evropě odhadován na 80-90 miliónů, v USA na více než 50 miliónů a celosvětově na cca 200 miliónů.

 

Zdroj: Převážná část textu převzata z: http://www.ucimesepribehy.cz/aktuality/cela-cr/kulturne-kreativni-a-vzni...

 

Doporučujeme:

 

Autor: 
E-liska
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 x hlasováno)