Rozhovor: Když je nejhůř, tak se spojme...

Publikováno: 
3.12.2018
Rubrika: 

Tentokrát jsem vyzpovídala Radku Nepustilovou z Jablonného nad Orlicí, kde se v hlavách Radky a jejích kamarádů zrodila naprosto báječná myšlenka a spolu s tou myšlenkou poměrně nedávno i realizovaný projekt - nadační fond na podporu osob v akutní nouzi, kdy si lidé v Jablonném a jeho blízkém okolí pomáhají navzájem.

Radko, jsi aktivní žena, pomáháš lidem v jejich osobním rozvoji, vedla jsi také družstevní kavárnu, jsi “matkou myšlenky” jablonského rodinného centra a masopustu,  jsi i jinak činorodá v Jablonném nad Orlicí a pořádáš s kamarády různé akce, jak Tě a Tvé kamarády zrovna napadlo založit nadační fond na podporu osob v akutní nouzi? Nesouvisí to částečně i s tvou vlastní neblahou zkušeností, kdy Vám před několika lety vyhořel dům?

Popravdě vlastně už ani nevím, kdo první vyslovil na jednom našem společném sezení v roce 2014  myšlenku založit “něco”, co bude poskytovat podporu občanům Jablonného a okolí v případě, kdy se dostanou do těžkých nesnází. Jistě mohla mít naše nešťastná událost a další trable, které se děly některým lidem kolem nás, vliv na to, že jsme o tom více přemýšleli, mluvili o tom a měli potřebu něco v této věci dělat. Trvalo to téměř tři roky, než hlavně díky kamarádce Silvě Serbouskové začala myšlenka pomalu dostávat hmotnou podobu. A letos se nám podařilo založit Nadační fond Koloběh života, který už to má takříkajíc v popisu práce :-)

V dobách zhruba před sto lety (ale jistě i dříve) takováto sousedská výpomoc byla běžná, nemýlím-li se? Nebo se jedná úplně o novou myšlenku? Přiznám se však, že se mi tato myšlenka osobně velmi líbí - jedná se o znovunalezení cest  k sobě v dobách, kdy individualistické myšlení doslova vrcholí a kdy lidé sledují jen to, co se bezprostředně dotýká jich a jejich nejbližších.

Když jsme připravovali podklady a marketingové materiály pro naši první velkou akci, ponořila se kolegyně do kroniky města a zjistila, co jsem třeba já do té doby vůbec netušila. Například v roce 1938 byly v Jablonném evidovány tři nadace: Nadace Fr. Aloise Vacka, děkana při farní škole, určena na pořízení obuvi chudým školním dítkám v Jablonném nad Orlicí. Dále Nadace P. Františka Sychry v Jablonném nad Orlicí, určena na podarování chlebem chudým v Jablonném nad Orlicí. A také Nadace biskupa Leonharda (od roku 1860 Farní chudinský ústav), určena pro chudé v Jablonném nad Orlicí a Jamném nad Orlicí. Ze starých dokumentů je také zřejmé, že dobročinnost, pomoc a podpora byly součástí lidského bytí již zřejmě od nepaměti. Třeba v r. 1889 “...vyděšeno bylo obyvatelstvo zdejší ze spánku poplachem požár ohlašujícím…”, to když byl založen najednou požár na dvou místech - čp. 13 a na “dolním mlýnu”. Požár se tehdy rozšířil i na další stavení. Lidé se semkli, pomohli a sebrali mezi sebou 115 zl. a 81 kr. a obec dodala dříví na stavbu za mírnější cenu. Na přelomu 19. a 20. století u nás evidujeme i další dobročinné konání, ať už během povodní v roce 1907, tak různé aktivity na podporu chudých dítek i dospělých. Já mám dobrou zkušenost i v dnešní době. V roce 2013, kdy nám vyhořel dům, jsme zažili obrovskou vlnu solidarity a pomoci, za kterou nepřestaneme být s mužem do konce života vděční. Když vidíte desítky lidí přímo na Štědrý den (a mnoho dalších poté několikrát) pomáhat místo toho, aby si doma s rodinami chystali pěkné Vánoce, víte, že když o něco jde, lidé se umí spojit a dobro nakonec zvítězí nad zlem. Letošní zkušenost je naštěstí veselá. Připravili jsme (Nadační fond Koloběh života) na 20. října tohoto roku oslavu 100 let vzniku ČSR. Jablonské náměstí to sobotní odpoledne ožilo hudbou, tancem, dobovou módní přehlídkou, dobrým jídlem z dob našich babiček (v menu byl mimo jiné např. barches, houbový kuba, Masarykovo cukroví...) a přijel také TGM s chotí. Když jsme s kamarádkou Silvou spočítaly, kolik lidí dobrovolně přiložilo ruku k dílu, aby se akce mohla realizovat, nevěřily jsme tomu číslu. Dopočítaly jsme se čísla devadesát! To přece znamená, že individualismus nevládne našemu městu. Že pokud to lidem dává smysl, jdou, spojí se a udělají dobrou věc. Jsem bytostný optimista a věřím, že to tak bude i v budoucnu.

Jak vaši nadaci lidé přijímají? Podporují vás? Kdo všechno se aktivně podílí na tom, aby váš nadační fond mohl fungovat?

Jak jsem říkala, NF Koloběh života byl založen letos, i když nějaké signály jsme o něm začali vysílat už v loňském roce. Letos jsme připravili tu výše zmíněnou akci na oslavu 100. výročí založení ČSR. Její úlohou nebyla jen oslava významného svátku. Chtěli jsme během akce dát ve známost, že Koloběh života existuje, jaký je jeho záměr (pomáhat lidem, kteří se dostanou do stavu akutní nouze), kdo za ním stojí, jak mohou lidé pomáhat a jak o podporu žádat. Jsme mile potěšeni, jak vše bylo dobře přijato a jak lidé pozitivně reagují. Už na akci bylo vybráno 9 762 Kč, které byly uloženy na transparentní účet Koloběhu života, aby mohly pomoci, až to bude třeba. Nadační fond je tedy zatím mladý, takříkajíc “v plenkách”. Ve správní radě jsem já, Silvie Serbousková a Pavel Novák, ale už teď Koloběhu života pomáhá mnoho dobrovolníků. Dva kolegové oslovují firmy pro spolupráci, další jednají se starosty okolních obcí a jak jsem říkala - mnoho lidí pomohlo s organizací akce v říjnu. Též s módní přehlídkou objíždíme vedlejší vesnice a tím také šíříme zvěst o naší činnosti. A hlavně... už zase vymýšlíme další akce :-) Navázali jsme také pěknou spolupráci s naším městem, z toho máme také radost. Díky tomu se například i při letošním vánočním rozsvěcení jablonského náměstí vybíraly dobrovolné příspěvky pro NF Koloběh života.

Obrací se na Vás hodně žadatelů, případně s jakými problémy? Nebojíte se toho, že by toho mohli někteří lidé zneužívat?

Za tu krátkou dobu, co existujeme, se naštěstí nestal žádný velký průšvih. Připravujeme se tedy na horší doby. Nepřejeme je nikomu, ale víme, že se chtě nechtě i ty špatné věci dějí. Co se týká zneužití, víme, že se to může stát. Snažíme se nastavit pravidla tak, abychom pokud možno tyto případy eliminovali nebo vyloučili zcela.

V jakých všech případech jste ochotni přispěchat s pomocnou rukou?

Nadační fond bude zajišťovat a organizovat pomoc v případech, kdy se někdo dostane do existenčních těžkostí ne vlastní vinou. Důvodem může být požár, povodeň, náhlé úmrtí živitele rodiny apod. Pomoc nevidíme jen v tom, že pomůžeme finančně z vybraných prostředků. Chceme se také podílet na zajištění materiální pomoci - ošacení, jídla, pomoci s úklidem, stěhováním apod. Pokusíme se zajistit případně i odbornou a psychologickou pomoc. Žadatelé musí spadat do území, ve kterém pracujeme. Zatím je to Jablonné nad orlicí, Bystřec, Jamné nad Orlicí. Mistrovice, Orličky, Sobkovice, Studené, Celné, Těchonín a Verměřovice.

Existuje něco podobného i v jiných městech či regionech?

Nadací a nadačních fondů existuje hodně. Jestli přesně se stejným cílem jako máme my, to si nejsem jistá. Nezjišťovala jsem to.

Radko, ještě mi pověz, jaké máte plány do budoucna?

První akcí, která proběhla v říjnu vše začíná. Rádi bychom do budoucna uspořádali další akce, které podpoří sounáležitost a soudržnost lidí v našem regionu a na kterých získáme další přispěvatele pro NF Koloběh života. A tím příspěvkem od nich vůbec nemusí být jenom peníze. Budeme vytvářet seznam lidí, kteří mohou zapůjčit třeba techniku, poskytnout materiální nebo “znalostní” pomoc. Způsobů jak pomoci je mnoho a my bychom rádi měli přehled, u koho pomoc můžeme hledat, až bude potřeba. Rádi bychom také do pomoci zapojili obce a firmy. Vždyť i jejich občané a zaměstnanci se mohou dostat do potíží a budou potřebovat naši pomoc.

Radko, mockrát děkujeme za Tvůj čas a rozhovor a přejeme Vám, abyste onu nezištnou lidskou solidaritu na své cestě potkávali co nejčastěji a rovněž jste Vaší existencí myšlenku "pomáhat si navzájem" rozšiřovali mezi další lidi a obce nejen tady v regionu :-)

Přeji čtenářům pěkný Advent a ať naše pomoc není dlouho potřeba :-)

Děkuji Eliško, že jsi mi dala příležitost poskytnout rozhovor a přeji i Tobě a také serveru Žijemespolu.cz vše nejlepší.

 

Autor: 
E-liska
Hodnocení: 
Průměr: 5 (4 x hlasováno)