Slušné firmy a tak trochu jiná ekonomika

Publikováno: 
29.6.2017
Rubrika: 

Stále máte pocit, že ekonomika je pouze o tom, že jedna firma se snaží konkurovat té druhé a z toho že vzniká přirozeně pomocí "neviditelné ruky trhu" (což je něco jako novodobý Bůh), zisk, prosperita a blahobyt pro lidstvo? Hmm... A co když je to úplně jinak? 

Také Vás od školních let učili, že základem všeho je nabídka a poptávka? A že nejlepší je, když se to nechá všechno samo hezky regulovat jakousi prazvláštní neviditelnou rukou trhu, která přesně ví, co je dobré a co naopak už není. Ale napadla Vás otázka - pro koho je to vlastně dobré? Pro trh? Bingo! Neoliberální kapitalismus, jak se v odborných kruzích říká dnešní rozvinuté podobě kapitalismu, je de facto novodobým náboženstím, které hlásá - nechme tomu volný průběh ("laissez-faire") a trh bude fungovat naprosto bez problémů a všechno okolo se pak díky němu bude samo regulovat do přijatelných a správných mezí. Ale platí tohle i pro lidský život? Lze lidské životy (rodinu, děti, volný čas, bydlení atd.) nechat napospas jakési "neviditelné ruce trhu", která má za úkol to všechno vyřešit za nás? I kdyby tomu tak doopravy bylo, tak přece by se pozitivní důsledky tohoto "náboženství" již dávno projevily. Místo toho jsme stále více svědky vyčerpané přírody, přírodních zdrojů a klesající dostupnosti všech možných surovin, ale i tak základních věcí jako vody, lesů nebo půdy. Dále se potýkáme například se stále rozevřenějšími nůžkami mezi bohatou elitou a chudým zbytkem lidstva, koncentraci moci v pár nadnárodních společnostech a zejména bankách, rostoucí kriminalitou (která s předešlým těsně souvisí), masivní migrací a rostoucím počtem lokálních válek... Důležitou otázkou je, jak tohle jednou skončí. Ale možná ještě lepší otázkou je - jak to všechno změnit, aby ke špatnému konci nikdy nedošlo?

Odpovědí by mohlo být nespočet od znovuzavedení komunismu, po volání po silných vůdcích a tak dále a tak dále. Ale tohle tady už kdysi přece bylo. Co takhle začít skutečně odspoda - od slušných firem, které jsou záladem slušného trhu, který by si z výše zmíněnými jevy mohl poradit? Co je to však taková "slušná firma"? Odpověď můžeme nalézt například u průkopníka svobodného, zodpovědného a slušného podnikání, kterým je u nás Tomáš Hajzler (doporučuji se s jeho blogem, stránkou a vůbec jeho skutečně "neorenesanční osobou" seznámit - litovat určitě nebudete :-) ).

Co je to slušná firma a jak ji odlišit od té neslušné? S dovolením použiji Tomášovo přehledné a stručné vymezení firemní slušnosti a neslušnosti:

1.

Slušnost: Peníze jsou prostředkem. Hlavním cílem firmy je užitek pro druhé. Peníze k tomu slouží jako jeden z nástrojů.

X

Ne-slušnost: Peníze jsou cílem. Maximalizace zisku je hlavním cílem firmy. Poskytovaný produkt či služba jsou vedlejší.

2.

Slušnost: Dělej druhým to, co chceš,aby dělali oni Tobě. Společnost se snaží chovat morálně, tj. nad rámec aktuálně platné legislativy. Dělá i to, k čemu ji nikdo nenutí, protože to lidem uvnitř přijde správné.

X

Ne-slušnost: Co není zakázáno, je povoleno. Legislativa (jako nejnižší forma morálky) je rámcem určujícím hranice podnikání.

3.

Slušnost: Rovnováha v zájmech. Organizace vnímá potřeby všech, kterých se podnikání týká (vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, komunity, planeta) a hledá rovnováhu v jejich uspokojování.

X

Ne-slušnost: Vlastníci na prvním místě. Firma uspokojuje na prvním místě (či výhradně) zájmy vlastníků.

 

Ale slušnou firmu můžeme definovat i jinak. Třeba tak, že to jsou všechny ziskové i neziskové organizace stavící na principech slušnosti. Tedy jsou to společnosti, pro které jsou peníze prostředkem k užitku ostatním a které se snaží balancovat zájmy všech pěti hlavních zúčastněných stran, kterými jsou vlastník, zaměstnanec, zákazník, komunita (komunita = de facto princip lokální ekonomiky) a planeta. 

Jestliže Vás zajímá to, jak by se dal pomalu a odspodu přebudovat stávající tržní systém (někteří vědci a odborníci dokonce hlásají, že za všechno může vynález peněz a že bez peněz by se ekonomika obešla také), tak je třeba začít opět (jak jinak) od sebe :-) Třeba takto (viz opět Tomáš Hajzler):

  • vyhledávat slušné firmy
  • propojovat je mezi sebou
  • nakupovat u nich = podporovat je penězi
  • stát se jejich dodavateli = podporovat je svými službami
  • učit se od nich
  • šířit jejich věhlas
  • hledat si u nich zaměstnání = podporovat je svým umem a energií

Co říkáte? Utopie? Pokud ne, sdílejte, šiřte, konejte a tvořte...třeba tu za pár desítek let zanecháme pro naše potomstvo krásnou a nezničenou planetu příjemnou k žití, tvoření, svobodě a lásce. Pravda a láska nechť zvítězí nad lží a nenávistí (a neslušností!) :-)

P.S. I my máme v našem regionu jednu slušnou firmu :-) Koukněte zde

 

Doporučujeme:

 

 

Autor: 
E-liska
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 x hlasováno)