LETS ("místní výměnný obchodní systém")

LETS je zkratka anglického "Local Exchange Trading Systems", což lze do češtiny přeložit například jako "obchodní systémy místní měny". Jedná se o alternativní ekonomický (resp. obchodní) systém, který má za cíl napomoci místnímu obchodování, udržení peněz v daném regionu, a tedy v konečném důsledku rozvoji lokální ekonomiky. Tvoří ho skupina lidí, kteří k obchodování mezi sebou nepoužívají normální měnu (např. koruny), ale měnu vlastní, kterou si sami vytvořili a která probíhá skrze bezhotovostní platby.

Pojem LETS vznikl v roce 1983 a jeho zakladatelem byl Michael Linton, který po nějakou dobu vedl Comox Valley LETS v Courtenay v Britské Kolumbii. Systém byl založený jako doplněk ke státní měně, ne jako její náhrada, ale i přesto se některým kreativním lidem s úspěchem podařilo systémem LETS národní měnu zcela nahradit. V současné době funguje mnoho LET systémů v Evropě, zejména ve Velké Británii, ale i v Německu, Rakousku, v Severní Americe, v Asii, v Austrálii i v Africe.

Sítě LETS jsou založeny na základě vzájemné důvěry všech zúčastněných, a proto nevyžadují přímou výměnu. Člen sítě tak může například získat kredit za péči o dítě, kterou poskytne člověku A, a použít jej později na zaplacení tesaře (člověka B) ve stejné síti. Na rozdíl od jiných místních měn nemají LETS papírovou podobu, ale směna je centrálně zaznamenávána v systému, který je všem dostupný.

Systémy svobodné měny mají obvykle následujících pět základních kritérií:

  • ceny stanovené dle skutečné náročnosti
  • dohoda – realizovat obchod není povinné
  • otevřenost – informace o zůstatku na účtu je dostupná všem členům
  • ekvivalence – jednotka odpovídá národní měně
  • bezúročná

Jak fungují systémy svobodné měny

  • Místní lidé společnými silami založí organizaci, aby mohli mezi sebou obchodovat, často platí malý členský příspěvek, aby pokryli náklady na správu.
  • Členové udržují seznam nabídek a poptávek a podporují tak obchody.
  • Členové, jejichž účet překročí určité hranice (aktiv nebo pasiv), jsou povinni přiblížit se nule nákupy nebo prodejem.

Svobodná měna je zcela plnohodnotným peněžním nebo směnným systémem na rozdíl od přímého vyměňování (barteru). Členové mohou získat kredity od kteréhokoliv člena a také je u kohokoliv jiného použít. Podrobnosti každého systému vypracovávají jeho uživatelé, a proto existuje mnoho variant tohoto systému.

Svobodná měna a daně

Svobodná měna není způsobem, jak se vyhnout daním, a jejím uživatelům se doporučuje, aby plnili veškeré své povinnosti vůči státu. Obecně platí, že k osobním a společenským aktivitám, koníčkům a volnočasovým aktivitám se neváže daňová povinnost. Tyto oblasti většinou pokrývají velkou většinu transakcí ve svobodné měně. Daňové povinnosti se uplatňují, když jsou jednotky LETS využity k platbám za profesionální služby.

 

Pro zájemce více zde: http://lets.ecn.cz/baraka.doc (Eva Hauserová: LETS aneb Jak se vyhnout nástrahám oficiální měny)

 

Zdroj: Wikipedie (zde)