Nástroje lokální ekonomiky

Zde ve stručnosti uvádíme nástroje a prostředky, kterými se lokální ekonomika vytváří a posiluje:

  • Definice regionu - nejdříve je třeba si definovat území, v němž hodláme působit a ovlivňovat jej na základě správného vyhodnocení kapacit a zdrojů, které zajistí funkčnost místní ekonomiky.
  • Lokální kumulace - využíváním tohoto nástroje se kumuluje (hromadí) kapitál v daném regionu z vnějších zdrojů (nejčastěji z prodeje místní produkce mimo region nebo z rozvoje cestovního ruchu).
  • Lokální retence - jedná se o schopnost zadržovat kapitál v místním ekonomickém koloběhu daného regionu. Nejdůležitější v rámci tohoto nástroje je vychovávat širokou veřejnost k tomu, aby upřednostňovala místní zboží a místní služby.
  • Lokální multiplikátor - jedná se o velmi jednoduchý ekonomický nástroj, který sleduje tok peněz v daném území a vyhodnocuje přínos libovolného ekonomického subjektu pro oběh financí v lokální ekonomice.
  • Komplementární měna - neboli doplňková měna k měně stávající, která obíhá v předem vymezeném regionu a za níž lze nakupovat pouze u místních firem, které tuto měnu akceptují. Tím je opět zajištěno to, že peníze nemizí z regionu ven.
  • LETS (Local Exchange Trading System) - zkratkou LETS se označují „místní výměnné obchodní systémy“, jejichž cílem je napomoci místnímu obchodování v malých komunitách skrze bezhotovostní platby. Více info zde.
  • Participace na lokálním rozpočtu - participace na místním rozpočtu umožňuje občanské veřejnosti rozhodovat o rozdělování veřejného rozpočtu (zpravidla obce nebo městské části). Většinou to probíhá tak, že se ve spolupráci s místní samosprávou předem dohodne určitá část rozpočtu, o které si mohou obyvatelé regionu sami rozhodnout, jak a k čemu ji využijí.
  • Lokálně ekonomické Public Relations (PR) - principy lokální ekonomiky stále ještě v mnoha oblastech ČR narážejí na nepochopení a nedůvěru ze strany veřejnosti, proto pro zavádění lokálněekonomické praxe je především nutné budovat nové sofistikované vztahy s veřejností a občany a vysvětlovat jim, k čemu jim může být zavádění lokálněekonomických principů užitečné.